ابعاد و سایزهای جنین در هفته های مختلف بارداری

ابعاد و سایزهای جنین در هفته های مختلف بارداری

اگر می‌خواهید در 9 ماه بارداری از مراحل رشد جنین داخل شکمتان آگاهی یابید، ما در اینجا اطلاعات لازم را هفته به هفته برای شما آورده‌ایم. در ادامه ویدیویی برایتان آماده کرده ایم که می توانید تمامی اطلاعات لازم در این خصوص را کسب نمایید.

 

اندازه جنین در هفته های مختلف بارداری به طور معمول با توجه به تاریخ پیشرفت بارداری تغییر می کند. در ادامه برخی از اندازه های معمول جنین در هفته های مختلف بارداری آورده شده است:

- در هفته 6: طول جنین حدود 5 میلیمتر است.
- در هفته 8: طول جنین حدود 2.5 سانتیمتر است.
- در هفته 12: طول جنین حدود 7.5 سانتیمتر است.
- در هفته 16: طول جنین حدود 13 سانتیمتر است.
- در هفته 20: طول جنین حدود 25 سانتیمتر است.
- در هفته 24: طول جنین حدود 30 سانتیمتر است.
- در هفته 28: طول جنین حدود 35 سانتیمتر است.
- در هفته 32: طول جنین حدود 40 سانتیمتر است.
- در هفته 36: طول جنین حدود 45 سانتیمتر است.
- در هفته 40: طول جنین حدود 50 سانتیمتر است.

لطفا توجه داشته باشید که این اندازه ها برآوردهای تقریبی هستند و ممکن است با توجه به شرایط فردی هر بارداری متفاوت باشند. همچنین، توسعه جنین شامل عوامل دیگری نیز می شود از جمله وزن، قد و سایر جزئیات آن.

مطالب مرتبط